homeloginvýhodyhodnotyo násoutsourcingkontaktujte nás
  
 

Úvod

Dostupný kdykoliv a kdekoliv

Časová dostupnost systému

Možnosti rozšiřování objemu systému

Koncová databáze

Multilokální aplikace

Multiuživatelská aplikace

10 úrovní středisek

Pět dalších úrovní

Výkonný systém výkaznictví

Automatické zasílání výkazů

Výkonný rozpočtový systém

Víceúrovňová struktura účtů účetní osnovy

Neomezeně nastavitelné deníky

Mezinárodní

Vícejazyčný

Zálohování

Multiměnový

DPH (rozdílné metody výpočtu)

 

Úvod

Přednosti poskytování účetních služeb prostřednictvím Internetu, především jeho ekonomické aspekty, jsou zřejmé. Internet je všudypřítomným médiem, aplikace pracující prostřednictvím Internetu jsou k dispozici kdekoliv - v hotelovém pokoji, na pobočce firmy, v zasedací místnosti auditorské firmy, kdekoliv a kdykoliv.
Většina firem podniká v jiné oblasti než je účetnictví. Přesto je zajištění vybavení, poradců a odborných znalostí pro vedení účetnictví pro každou firmu nákladnou avšak nezbytnou součástí úspěšného podnikání. Tyto investice jsou však velice zřídkakdy elementární vzhledem k poslání firmy.
My můžeme tyto náklady značně zredukovat tím, že vám nabídneme efektivnější a úspornější systém. Nemusíte investovat ani do softwaru, ani do hardwaru. My sami se postaráme o hardware i software a poskytneme vám nejvýkonnější informační systém, který budete mít k dispozici kdekoliv a kdykoliv. Tak ušetříme váš čas, zbytečné starosti a především náklady, které s pořízením takového informačního systému obvykle souvisí.
V prostředí rychle se rozvíjejícího konkurenčního trhu, kde dochází k přelomovým objevům v oblasti technologií každých několik let, nemá smysl zbytečně investovat do informačních technologií, které budou již za několik málo let zastaralé a budou vyžadovat nové investice.

Dostupný kdykoliv a kdekoliv

Internet je všude, proto jsou aplikace na bázi internetu k dispozici v hotelovém pokoji, v kanceláři vaší zahraniční pobočky, v zasedací místnosti vaší auditorské firmy, kdekoliv - a stále. Přístup je zaručen 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Jednotlivé úrovně přístupu jsou zabezpečeny uživatelskými hesly. Interní i externí uživatelé mají přístup k detailům jednotlivých finančních transakcí během několika vteřin odkudkoliv na světě prostřednictvím standardního PC vybaveného Windows a prohlížečem www.

Časová dostupnost systému

Systém je koncipován jako snadno dostupné podnikové řešení. Ačkoliv nelze u žádného systému zaručit 100% dostupnost, přijali jsme patřičná opatření pro zabezpečení dostupnosti v maximální možné míře. Máme proto k dispozici:
· Záložní servery pro Linuxové aplikace a ostatní potřebné síťové komponenty
· Odolné a stabilní databázové systémy, které uloží či replikují veškerá data zákazníka, a tak existují neustále v několika kopiích
· Záložní vysokorychlostní připojení k Internetu
· Záložní zdroje UPS, které zabezpečují nepřerušený chod systému i při výpadku elektrické energie.

Možnosti rozšiřování objemu systému

Využíváme výkonné databázové technologie SQL, která poskytuje maximální volnost při zvětšování objemu systému. Tato volnost představuje parametr jak snadno můžeme do systému přidávat stále nová a nová data aniž by to bylo na úkor výkonu nebo činnosti systému. Vzhledem k tomu, že Amadeos pracuje plně na bázi Internetu a technologie SQL, v tomto ohledu je plně srovnatelný se současnými největšími a nejvýkonnějšími systémy.

Koncová databáze

Jednou z nevýhod společných pro všechny účetní systémy je to, že využívají méně výkonných databázových technologií, které neumožňují zvětšování objemu dat v systému tak jako SQL databázové systémy, které jsou obvykle koncovým článkem celého systému. Naši klienti si nemusí dělat starosti s možností překročení kapacity systému, jelikož Amadeos využívá Sybase, jeden z nejvýkonnějších a nejbezpečnějších databázových systémů na světě.

Multilokální aplikace

K našemu systému se lze připojit odkudkoliv. Není potřeba žádného speciálního softwaru či nastavení. Pokud uživatel zná přístupové heslo a má Internetový prohlížeč, je mu náš systém k dispozici doslova kdekoliv během několika málo vteřin.

Multiuživatelská aplikace

Náš systém umožňuje současné připojení neomezeného počtu uživatelů odkudkoliv na světě. Vše co uživatel potřebuje je PC a Internetový prohlížeč. Pro každého uživatele lze nastavit jiná přístupová práva.

10 úrovní středisek

Střediska představují jedno ze základních hledisek při tvorbě výkonného systému výkaznictví. Pro zajištění maximální míry detailu náš systém nabízí až 10 úrovní těchto středisek. Jako střediska lze definovat např. lokalitu, oddělení, teritorium, projekt, vztah vedoucího pracovníka a zaměstnance. V rámci každé skupiny daných středisek lze samozřejmě vytvořit neomezený počet vlastních detailních středisek.
Jakmile jednou tato střediska vytvoříte, systém vás sám při zadávání účetních dokladů upozorní na povinnost odkázat jednotlivá střediska na konkrétní účetní případ.

Pět dalších úrovní

Tento software je extrémně výkonný. Nad rámec deseti výše uvedených úrovní středisek nabízí ještě dalších pět detailních úrovní. Na maximální úrovni detailu je "produkt". Produkty jsou sdružovány do "rozpočtových kódů" a tyto rozpočtové kódy pak do jednotlivých účtů účetní osnovy. Účty jsou dále sdružovány do kvalit a kvality následně do řídících kvalit. Jednotlivé finanční výkazy lze generovat na základě všech výše uvedených úrovní.
Kvalita jednotlivých účtů umožňuje uživateli definovat určité společné charakterové prvky těchto účtů a automaticky kontrolovat správnost zpracování při vstupu dat. Mezi tato pravidla patří například požadavek zadat při vstupu dat název dodavatele/odběratele, číslo faktury a informaci o středisku. Tyto kvality jsou rovněž nedílnou součástí systému výkaznictví.

Výkonný systém výkaznictví

Software Amadeos prezentuje data v jasných a přehledných výkazech. Jednoduchý systém umístění kurzoru na požadovanou položku a kliknutí myší umožňuje uživateli cestovat od vlastní finanční sestavy až k prvotnímu účetnímu dokladu. Tím získává odpovědi na otázky týkající se obsahu jednotlivých položek ve výkazech aniž by bylo nezbytné kontaktovat jiné zainteresované osoby. Rozsah a možnosti finančních informací a příjemné uživatelské prostředí lze jen stěží najít v jiných informačních systémech.

Automatické zasílání výkazů

Systém rovněž umožňuje pravidelné zasílání požadovaných uživatelských výkazů příslušným uživatelům.

Výkonný rozpočtový systém

Systém obsahuje rovněž profesionální a výkonné rozpočtové nástroje sloužící k prognózování na úrovni jednotlivých výkazů a v libovolném fiskálním období. Pomocí jednotlivých nástrojů systému lze pracovat s jakoukoliv kombinací oddělení, lokality, či struktury účtů. Jakmile je rozpočet vypracován, systém automaticky generuje sestavu rozdílových hodnot ve vztahu k rozpočtu. To umožní provést analýzu skutečných výsledků na základě obchodní činnosti společnosti vůči plánovaným hodnotám.

Víceúrovňová struktura účtů účetní osnovy

Současně lze využívat víceúrovňové struktury účtů účetní osnovy. To znamená, že pokud vaše mateřská firma využívá jednu strukturu účetní osnovy a místní kancelář využívá účetní osnovu odlišnou, je možné jednotlivé transakce zařadit na neomezený počet kombinací účtů!

Neomezeně nastavitelné deníky

Uživatelé mohou tvořit uživatelské deníky na základě číselných řad. Tak například, odběratelské faktury lze vystavovat paralelně v několika číselných řadách. Pokud tedy máte dvě kanceláře v jedné lokalitě, jedna může vystavovat faktury s číselnou řadou 1001, 1002, 1003... zatímco druhá kancelář může paralelně vystavovat faktury v řadě 2001,2002,2003,2004.

Mezinárodní

Svět se stává stále menším a menším. Proto je otázka nalezení jednoduchých avšak globálně aplikovatelných systémů stále aktuálnější. Tento "vysněný univerzální systém" musí být rovněž cenově dostupný, snadno nastavitelný, uživatelsky příjemný a musí vyhovovat lokálním požadavkům.
Takový globální systém musí zabezpečovat soulad s lokálními právními, daňovými a celními předpisy. Náš systém řeší tuto problematiku tak, že prostředí pro vstup dat se nachází přímo v příslušné zemi. Do hlavní knihy se pak jednotlivé transakce přenáší již s příslušnými detaily specifickými pro každou zemi a jsou následně zpracovány a zaúčtovány v rámci jednotné účetní osnovy společné pro celou firmu.

Vícejazyčný

Komunikace představuje srdce každého informačního systému. Bez špičkové komunikace prostřednictvím uživatelsky příjemného a intuitivního prostředí nelze poskytované informace plně využít.

Zálohování

V souladu s požadavky na špičkový a bezpečný zálohovací systém je nezbytné, aby byly denní zálohy dat a zálohovací nosiče archivovány na bezpečném místě mimo prostory naší společnosti. Pro jednu firmu by bylo zabezpečení profesionálního zálohovacího systému a implementace příslušných bezpečnostních opatření jednak časově náročné, ale především cenově nákladné. Zálohování dat představuje stěžejní oblast naší činnosti. Proto se nám o kvalitní zálohování dat starají špičkoví odborníci. Na požádání poskytujeme klientům na CD ROM kopii jejich dat, které potom mohou sami archivovat.

Multiměnový

Náš systém pracuje s více měnami současně. To znamená, že jednotlivé transakce sledujeme současně ve více měnách s ohledem na jejich vzájemné přepočítací kurzy. Často existují specifická pravidla pro sledování a zpracování transakcí týkajících se jednotlivých měn Evropské unie. Každou transakci sledujeme až ve třech rozdílných měnách současně v porovnání s jejich křížovými směnnými kurzy. To znamená, že pokud jste například německá společnost a obdržíte fakturu ve francouzských francích, systém uloží tuto transakci v německých markách, francouzských francích a křížových kurzech pro euro.

DPH (rozdílné metody výpočtu)

V mnoha zemích je aplikována daň z přidané hodnoty, či podobné regresivní daňové systémy. Každá země má rovněž svá specifická pravidla týkající se vlastního výpočtu daně. Některé země například využívají podvojný účetní systém, avšak s DPH na bázi jednoduchého účetnictví. V jiných zemích jsou využívány modifikované systémy, kde je odvod DPH na základě podvojného účetnictví, ale odpočet na základě účetnictví jednoduchého. Navíc, při výpočtu DPH v jednotlivých zemích platí rozdílná pravidla pro zaokrouhlování. Náš systém je natolik flexibilní, že jej lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům příslušného regionu.

 

 

© 2003 - 2007 Itek Corp, All Rights Reserved.