homeloginvýhodyhodnotyo násoutsourcingkontaktujte nás
  
 

Cenově výhodný

Externí zdroje

Žádné aktualizace

Žádné starosti se zálohováním

1-2-3/Žádná údržba systému

Měsíční poplatky versus prvotní investice

Plaťte v souladu s růstem organizace

Snížení nákladů pro firmy s více pobočkami

Nižší vstupní náklady na software

Nižší náklady na hardware

 

Cenově výhodný

Díky spolupráci s mnoha klienty jsme schopni poskytovat každému jenotlivému zákazníkovi daleko hodnotnější služby než bychom mohli nabídnout pouze jednomu jedinému. To znamená, že každý klient má přístup do systému s úrovní zabezpečení, technologiemi a zázemím.

Externí zdroje

Většina firem v současné době využívá externích zdrojů, zatímco interní zdroje soustředí na hlavní obchodní činnosti. Pokud vezmeme v úvahu výhody, které náš sofistikovaný systém Internetového účetnictví nabízí, jeví se myšlenka zajištění části nebo celého administrativního zázemí firmy pomocí externích zdrojů jako neodolatelná. Zabezpečení administrativních činností z externích zdrojů dodavatelským způsobem je jasnou a jedinou možnou cestou k budoucímu úspěchu firmy.

Žádné aktualizace

Běžně nakoupený software vyžaduje trvalou péči a aktualizaci. Náš systém je aktualizován průběžně. V porovnání s tradičními systémy, kdy jsou aktualizace prováděny jednou či dvakrát do roka, náš systém umožňuje rychlejší reakci a specifické požadavky klientů a neustálou dostupnost nejaktuálnější verze systému.

Žádné starosti se zálohováním

Zálohování dat představuje stěžejní část činnosti jakékoliv organizace. Z toho důvodu data zálohujeme trvale a soustavně. Data jsou zálohována pomocí mirroringu, páskových záložních médií a vypálením na CD. Tato soustavná ochrana dat slouží k tomu, aby nedošlo k jejich ztrátě. Na vyžádání klientům zasílám kopie s jejich daty.

1-2-3/Žádná údržba systému

Je běžnou praxí, že organizace pověří správou a údržbou účetního systému IT odborníky a profesionální poradce. Systémy, které pracují s databázovými servery SQL, jako je ten náš, vyžadují trvalou péči IT odborníka, který je buď zaměstnancem firmy nebo je neustále k dispozici na telefonické zavolání. Mzdy takových speciálních odborníků se pohybují mezi 85,000 USD až 120,000 USD. Využitím našeho systému je potřeba takových nákladů eliminována.

Měsíční poplatky versus prvotní investice

Prostřednictvím našeho systému Internetového účetnictví vaše organizace získá veškerou sílu a výkon včetně zabezpečení dat na úrovni systému klient/server v hodnotě 100,000 USD aniž byste museli zaplatit jakékoliv drahé licenční poplatky, nakoupit hardwarové a softwarové vybavení a platit za údržbu, správu a aktualizaci systému.

Plaťte v souladu s růstem organizace

Naše filozofie "Platit v souladu s rozvojem organizace" osvobozuje většinu firem a konzultantů od nutnosti udržování a neustálé modernizace počítačového a softwarového vybavení v souladu s růstem a vývojem firmy. Naše řešení, jeho flexibilita, která v minulosti nebyla možná, maximálně usnadňuje jak rozhodování tak plánování.
Náš produkt nabízí klientům možnost rozložení nákladů na software do delšího časového úseku a tím vyrovnanější návaznost těchto nákladů na výsledek. Není třeba žádných každoročních aktualizací softwaru ani nových instalací. Poplatky jsou účtovány na základě využívání systému a poskytované podpory.
Představte si neomezený růst - možnost rozšiřování a naopak zmenšování systému v závislosti na tžních podmínkách. Náš systém poskytuje majitelům a vedoucím pracovníkům firem možnost finanční exkluzivity při snížení nákladů a získání špičkových informací.

Snížení nákladů pro firmy s více pobočkami

Firmy s více pobočkami obvykle požadují komplexní a nákladné systémy, které by zabezpečily dálkový přístup k účetním informacím. Pro náš systém nepředstavuje řešení více poboček firmy žádný problém. Stačí pouze PC a přístup na Internet. Pobočky a s nimi uživatelská místa mohou vznikat a opět zanikat, přesně podle potřeb a vývoje organizace.

Nižší vstupní náklady na software

Při nákupu nového softwaru podstupuje kupující riziko, že nový software nebude fungovat právě tak, jak se očekávalo. K tomu je ještě nutné brát v úvahu další požadované výdaje a investice na úpravu systému dle potřeb organizace, poradenství a pravidelné aktualizace systému.
Náš produkt nabízí klientům možnost rozložení nákladů na software do delšího časového úseku a tím vyrovnanější návaznost těchto nákladů na získaný úžitek. Nepotřebujete žádné každoroční aktualizace softwaru. Poplatky jsou účtovány na základě využívání systému a poskytované podpory.

Nižší náklady na hardware

V souvislosti s pořízením nového softwaru často vyvstane potřeba koupit také nový server, síťový softwer a zabezpečovací systém. Můžete potřebovat větší paměť RAM, dodatečné pevné disky a lepší a výkonější procesor. Otázka větších pevných disků, výkonějších procesorů a bezpečného zálohovacího systému nese sebou problém trvalé údržby a s tím souvisejících výdajů. Pomocí našeho systému je potřeba trvalých investic do technického vybavení a obnovy strojního parku značně redukována. Naši klienti totiž používají naše servery, pevné disky a síťové zabezpečení. Je tedy na nás, abychom trvale modernizovali a udržovali systém na špičkové úrovni. Veškerý tento výkon vám poskytneme prostřednictvím jednoduchého Internetového vyhledávače, který navíc tvoří součást většiny současných počítačů.

 

 

© 2003 - 2007 Itek Corp, All Rights Reserved.